خانه / مطالب آموزشی / نکات مهم برای انتخاب همسر

نکات مهم برای انتخاب همسر

نکات مهم برای انتخاب همسر

 

ازدواج يكي از بهترين تصميمات در طول زندگي است . اما بايد اين تصميم زماني گرفته شود كه اطلاعات و داشته هاي ما ، تجربه و پختگي ما در برابر بزرگي اين تصميم ، اندك و ناتمام است .

ازدواج امري پرخطر است ضمن اينكه يكي از مهمترين تصميمات زندگي هر فرد محسوب مي شود و مي تواند بر تمام وجوه آينده فرد تاثير گذاشته ، مي تواند رضايت آورترين و مايوس كننده ترين تجربه زندگي باشد .

اين نوشتار تلاشي است براي ارائه اطلاعات و افزايش دانسته ها و توصيه به تامل براي افزايش تجربه و پختگي براي آناني كه هنوز آمادگي چنين تصميمي را ندارند ولي در مسير آن قرار گرفته اند .

 

دلايل درست براي ازدواج :

مصاحبت و همراهي : به اين معني كه در سفر زندگي شريك و همراهي داشته باشيم تا ما را در رسيدن به هدفي مشترك ياري رساند .

عشق و صميميت : به اين معني كه كسي را دوست داشته باشم و با وي احساس صميميت و نزديكي كنم و نيز از جانب طرف مقابل نيز دوست داشته شده و مورد توجه قرار بگيريم .

شريك حكايت كننده : به اين معني كه شريك و همسر فرد ازدواج را تبديل به فرصتي جهت رشد فرد به عنوان يك انسان فراهم نمايد .

شريك جنسي : به اين معني كه ازدواج فرصتي براي برآورده ساختن نياز انسان به شيوه اي معقولانه و درست البته نه به اين معنا كه ارتباط جنسي دليلي براي ازدواج باشد ..

والد شدن :

 

دلايل نادرست براي ازدواج :

 

تعارض با والدين و شورش عليه آنها : به گونه اي كه انتخاب همسر و ازدواج راه گريزي از خانه و خانواده باشد .

جستجوي استقلال : در حاليكه مستقل شدن سالها وقت مي برد و امري است وابسته به خود تا هر چه بيشتر روي پاي خود بايستند .

التيام يك ارتباط شكست خورده : ارتباطي كه بر اساس التيام يكي از دو نفر شكل بگيرد و از همان آغاز در معرض خطر است ، چرا كه عاطفه بين آنها نه تنها به دليل دوستي و عشق نيست ،بلكه بخاطر شفا بخشي و التيام رنجها و جراحات ارتباط ديگري است كه قبلا رخ داده است .

فشار خانواده و يا اجتماع : بويژه در جوامع كوچك و سطح پايين اجتماعي و اقتصادي

ازدواج احساسي : كه بالاترين آمار طلاق و مشكلات بعدي را در ايران به همراه دارد .

نياز جنسي : به ويژه در مردان و يا افراد بسيار مذهبي . همچنين توجه و مبارزه با اين تفكر ساده و عامه كه ازدواج و برآورد ه شدن نياز جنسي منجر به بهبودي بيماريهاي رواني و يا حتي جسماني خواهد بود .

دلايل اقتصادي : دست يابي به امنيت اقتصادي و يا تغيير طبقه اقتصادي با تكيه بر موقعيت همسر ، اين مورد در خانمها پررنگ تر است .

تنهايي واستيصال : ازدواج تنهايي واحساس تنهايي را حل نخواهد كرد .همه ما گاهي در زندگي احساس تنهايي مي كنيم حتي اگر متاهل باشيم .

احساس گناه : يعني انتخاب يك فرد و ازدواج با او از روي احساس گناه يا ترحم .

احساس كمبود و تهي بودن : ازدواج هدف نيست بلكه مسير است ازدواج به خودي خود بي هدفي نا اميدي و ناكامي يا مشكلات را از بين نمي برد . ازدواج يك رابطه درماني نيست يك رابطه صميمانه است .توجه داشته باشيد كه در اغلب ازدواج ها ، دلايل درست و نادرست آميخته با هم شكل مي گيرد هر چه كه دلايل درست ازدواج بيشتر باشد احتمال موفقيت براي ازدواج افزايش مي يابد .

 

افرادي كه براي ازدواج با يكديگر مناسب نيستند :

 

به جز مناسب بودن فرد ، لازم است تناسب بين فردي نيز در ميان باشد ، تا ازدواج موفقي صورت گيرد . اهم موارد نامناسب بين فردي به قرار زير است :

تفاوت سني زياد با يكديگر : اگر چه تفاوت سني زياد همسران در اوايل ازدواج چندان مشكل ساز به نظر نمي رسد ولي پس از گذشت چند سال بطور جدي خود را نشان خواهد داد . تفاوت سني در سنين پايين تر مشكلات بيشتري ايجاد مي كند تا درسنين بالائي .

تفاوت ديني ( مذهبي ) با يكديگر : دين و مذهب باورهاي بنيادين ما را شكل مي دهند و تفاوت در اين باورهاي بنيادين ، مي تواند براي همسران بسيار مسئله ساز شود و بويژه زمانيكه رابطه شكل جدي همسري گرفته است .

تفوت هاي اجتماعي ، قومي و تحصيلي با يكديگر .

دختردادن و دختر گرفتن از يك خانواده : در چنين شرايطي مشكلات و مسائل خويشاوندي وارد رابطه همسران شده و دشواري ها و پيچيدگي هاي زيادي براي همسران و ازدواج آنان به همراه مي آورد .

افرادي كه از يكديگر دورند : در روابط راه دور امكان شناخت جزئيات فرد وجود ندارد و تنها مي توانيم كليت فرد را بشناسيم . در اين روابط فرصت كافي جهت شناختن يكديگر وجود ندارد و هدف بيشتر ديدن همديگر است تا شناختن .

بنابراين رابطه شكل واقعي به خود نمي گيرد و طرفين از برخورد با مشكلات و مسائل اجتناب مي كنند .

روابطي كه مناسب ازدواج نيستند :

رابطه اي كه شما بيشتر عشق مي ورزيد .

رابطه اي كه شما كمتر عشق مي ورزيد .

رابطه اي كه در آن احساس مي كنيد فرد مقابل نياز به تغيير دارد : در اين روابط عشق معطوف به خود آن فرد نيست ، بلكه عشق به آن فردي است كه اميدواريد به آن تبديل شود

رابطه اي كه در آن مي خواهيد ديگري را نجات دهيد : در اين نوع روابط فرد نه از روي تفاهم و علاقه ، بلكه به دليل احساس اجبار براي كمك به فردي ديگر وارد رابط مي شود . در اين روابط ترحم به جاي عشق به اشتباه گرفته مي شود .

رابطه اي كه در آن همسر آينده خود را به چشم يك الگو يا آموزگار نگاه مي كنيد : در اين رابطه او از شما در جهات مختلف برتر و بهتر است و در نتيجه رابطه برابري نخواهيد داشت .

رابطه اي كه به دليل چند ويژگي خاص ايجاد شده و تداوم يابد : در اين رابطه از خود بپرسيد اگر فرد مورد علاقه ام اين ويژگي خاص را نداشت همچنان برايم جذاب بود و مي خواستم با او ازدواج كنم ؟

رابطه اي كه به دليل يك تفاهم خاص ايجاد شود و تداوم يابد : اين روابط بسيار فريبنده هست و به سادگي مي توان اين را با پيوندي عاشقانه و قوي اشتباه بگيريد ، به ويژه اگر آن زمينه اي كه در آن تفاهم داريد برايتان پر اهميت باشد .

رابطه اي كه به دليل لجاجت و سرشكني با خانواده ايجاد شود و تداوم يابد : در اين روابط معمولا فردي انتخاب ميشود كه با فرد مناسب از نظر خانواده تفاوت زيادي دارد . هدف اين نوع انتخاب ها بيشتر مبارزه با خانواده است تا يك ازدواج موفق .

رابطه با كسي كه در تضاد كامل با معشوق يا نامزد قبلي باشد : اشتباه در اينجاست كه چشم خود را به روي ويژگي هاي مهم و مطلوبي كه مي يابد در يك فرد بدنبال آن باشد ببنديم و فقط به دنبال آن ويژگي هايي باشيم كه در رابطه قبلي وجود نداشت.

رابطه با  فردي كه با يك فرد ديگر است : ما با كسي مي توانيم رابطه داشته باشيم كه منعي براي ازدواج با ما نداشته باشد ، با هيچ كس ديگري نباشد ، متاهل نباشد نامزد نداشته باشد و با كسي رابطه جنسي نداشته باشد .

 

افرادي كه براي ازدواج مناسب نيستند :

افرادي كه معتاد به مواد مخدر الكل يا دارو هستند : معتاد فردي است كه سعي مي كند بر مغز خود با استفاده از يك ماده شيميايي تاثير بگذارد تا از مشكلات دنياي واقعي دور شود .

افرادي كه به سرعت و به شدت خشمگين مي شوند و خشم آنها بيشتر از حد  طبيعي است .

افرادي كه مسئوليت زندگي خود را بر عهده نمي گيرند و در نتيجه تصميمي هم براي زندگيشان نمي گيرند و ديگران را براي مسايل و مشكلات زندگي خود مقصر دانسته و يا سرزنش مي كنند . اين افراد خشم خود را آشكارا بروز نمي دهند و فكر مي كنند ضعيف و درمانده هستند .

افرادي كه ديگران را كنترل مي كنند : اين افراد مي بايد همه تصميمات را خودشان بگيرند و هرگز در خواست كمك يا مشورت نمي كنند و از طرفي براي ديگران تعيين تكليف مي كنند : چه بگويند ، چه بكنند و چه نكنند .

افرادي كه اختلال جنسي دارند : شامل كساني كه اعتياد دارند و فاقد عزت نفس جنسي هستند . كساني كه تمايلي براي ارتباط جنسي ندارند يا توانايي آن را ندارند و كساني كه دچار انحرافات جنسي هستند .

افرادي كه كودك مانده اند و بلوغ آنها شكل نگرفته است از مشخصه هاي اين افراد : عد م مسئوليت پذيري مالي و اقتصادي ، غير قابل اعتماد بودن ، عدم هدفمندي يا بي انگيزه گي .

افرادي كه عواطف و احساسات خود را بيان نمي كنند يا نمي توانند آن را بروز دهند .

افرادي كه خانواده آزار دهنده اي دارند و نمي توانند در مقابل آزار آنها از همسر خود حمايت كنند .

افرادي كه از روابط قبلي خود هنوز التيام نيافته اند .ويژگي اين افراد عبارتند از :

هنوز خشم و انزجار شديدي نسبت به معشوق قبلي خود در دل دارند . هنوز به خاطر ارتباط پيشين خود احساس گناه مي كنند و خود را مسئول مي دانند . هنوز رنجش خاطر و آزار و اذيتي را كه از رابطه قبلي ديده اند فراموش نكرده اند .

 

علائم هشدار دهنده در ازدواج :

اين فهرست به ترتيب اولويت تهيه شده  است .هر چه كه يك عامل در مرتبه بالاتري باشد احتمال مساله دار شدن ازدواج و نهايتا طلاق بيشتر است :

زوجين به فاصله كوتاهي از يك فقدان معني دار با هم اشنا شوند يا ازدواج كنند .

آرزوي دور شدن از يك نفر در خانواده پدري عاملي براي ازدواج باشد .

پيشينه همسران به طور معناداري متفاوت باشد ( به لحاظ مذهبي ، تحصيلي، طبقه اجتماعي ، قوميت و سن )

زن و شوهر از جمع خواهر و برادري ناسازگار برخاسته باشند

زن  و شوهر يا خيلي نزديك به خانواده هايشان يا خيلي دور از آنها سكونت داشته باشند .

زن و شوهر به لحاظ مالي يا عاطفي به خانواده هاي خود وابسته باشند .

ازدواج قبل سن بيست سالگي

مدت اشنايي و يا نامزدي كمتر از شش ماه يا يسشتر از سه سال باشد

مراسم ازدواج بدون حظور خانواده و يا دوستان فعلي انجام شود .

زن قبل ازدواج حامله شود يا در خلال سال اول ازدواج حامله شود .

همسران دوره كودكي يا نوجواني خود را دوره ناشاد و بدي محسوب كنند .

همسران رابطه ضعيف با خواهر يا برادران و يا والدين خود داشته باشند .

 

ملاك ها و معيارهاي ازدواج موفق:

تنها زماني مي توانيد فرد مناسبي براي زندگي خود پيدا كنيد كه خودتان فرد مناسبي شده باشيد .

قبل ازدواج هر دو نفر بايد پخته و مستقل باشد . استقلال و پختگي در گذر عمر و در طول زمان همراه با افزايش سن بدست مي آيد ، بر اساس تحقيقات انجام گرفته ، بهترين عامل پيش بيني كننده ازدواج موفق سن همسران در هنگام ازدواج است .

هر دو نفر به همان اندازه كه ديگري را دوست دارند ، خودشان را هم دوست داشته باشند . در روابط صميمانه عزت نفس بسيار مهم است . اگر شما به خودتان عشق نورزيد ، سخت است كه به ديگري عشق بورزيد . لازمه و مقدمه عشق ورزي و دريافت آن احساس امنيت و عزت نفس است .

هر دو نفر بتوانند همانگونه كه از با هم بودن لذت مي برند از تنها بودن نيز لذت ببرند . لازمه يك رابطه صميمانه تعادل بين همراهي و دوري است .

هر دو نفر در شغل و حرفه خود ثبات داشته باشند . شغل يا حرفه با ثبات و رضايت آور ، در عين تامين امنيت مالي ، امنيت هيجاني نيز ايجاد مي كند ، امنيت مالي و هيجاني كمك مي كند تا فرد وقت و انرژي بيشتري را صرف خود و رابطه اش نمايد .

هر دو نفر از خود آگاه باشند و خود را بشناسند . يك ارتباط صميمانه ، نيازمند به گشادگي درستكاري و صداقت بين دو نفر دارد ، دو نفري كه نقاط ضعف و قوت خود را به خوبي مي شناسد و سعي در رفع آن و تقويت محاسن خود دارند .

هر دو نفر بتوانند نظرات و خواسته هاي خود را قاطعانه بيان كنند . جسارت ، يكي از كليدهاي رشد صميميت است و با خشونت تفاوت دارد . خشونت تلاش براي سلطه بر ديگري است ، ولي جسارت بيان ساده نياز و ميل فرد با شفافيت و صراحت و توام با رعايت ادب و حقوق ديگران است .

هر دو نفر سعي مي كنند كه خود خواه نباشند و خواسته هاي ديگري را بر آورده سازند .لازمه بر اوردن خواسته هاي ديگري توجه به نيازها و خواسته هاي فرد مقابل است .

 

پيش بيني كننده هاي ازدواج موفق :

در يك ازدواج موفق ، زوج ها :

انتظارات واقع بينانه اي از مشكلات ازدواج دارند .

خوب ارتباط بر قرار مي كنند . به اين معني كه زوجين توانايي ابراز و بيان موثررا دارند .

تعارض ها را به صورت مناسب حل مي كنند ، تعارض در هر ارتباطي اجتناب ناپذير است .

احساس خوبي از شخصيت همسر خود دارند . مهم است كه همسران همانند بهترين و صميمي ترين دوست شما باشد .

بر سر ارزش هاي اخلاقي و مذهبي با يكديگر توافق دارند . باورهاي مشترك در زمينه هاي مختلف ، به رشد احساس صميميت و نزديكي كمك مي كند .

نقش برابر در ارتباط با هم دارند . همسران موفق به يكديگر اجازه مي دهند تا علايق فردي و توانمنديهاي بالقوه خود را رشد دهند . براي آنها مهم است كه همسر آنها هماني باشد كه مي تواند باشد .

 

چكيده بحث انتخاب همسر

زماني مي توانيد فرد مناسبي را براي ازدواج پيدا كنيد كه خودتان فرد مناسي شده باشيد .

فردي را براي همسري خود انتخاب كنيد كه :

همانند بهترين دوست صميمي شما باشد

بخواهيد از او فرزندي داشته باشيد

از اينكه شبيه به او شويد احساس بدي نداشته باشيد

او را همانگونه كه هست ، بدون هيچ تغييري بپذيريد

 

گردآورنده:زهره جهانی کارشناس روانشناسی بالینی

 

مطلب پیشنهادی

سبک های تفکر کمالگرایی

انسان ها برای حل مسائل، اطلاعات را پردازش می کنند و اغلب با استفاده از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *