خانه / کارگاه های آموزشی / کارگاه برای عموم

کارگاه برای عموم

کارگاه برای عموم

نگاهی گذرا به عوامل ایجاد کننده اختلافات زناشویی

خشم همسر

نقایص موجود در مهارت های ارتباطی و مساله گشایی شواهد متعددی نشان می دهد که اعضا خانواده های درمانده انواع الگو های بدکارکردی در ابراز افکار و احساسات نشان می دهند.مهارت های شنیداری و مساله گشایی ضعیف از عواملی هستند که باعث درماندگی می شوندنقایص موجود در ارتباطات و مساله …

توضیحات بیشتر »