خانه / بایگانی برچسب: نوروفیدبک.اضطراب.افسردگی

بایگانی برچسب: نوروفیدبک.اضطراب.افسردگی

کاربرد نوروفیدبک در اضطراب وافسردگی

نوروفیدبک

http://mehrbabol.ir/2018/08/18/581 اضطراب: بسیاری از متخصصان بکارگیری نوروفیدبک به منظور درمان اضطراب را یکی از عمده ترین موارد و زمینه های استفاده از نوروفید بک می دانند .اکثر انها معتقدند اضطراب یکی از اولین مواردی بود که به نووفیدبک پاسخ داد نتایج پژوهشی نشان میدهد که در حدود 80-90% از بیماران …

توضیحات بیشتر »