خانه / همکاران

همکاران

√اقای دکتر رحیم باقرزاده متخصص روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی

√خانوم زهره ریاضی روانشناس بالینی کودک و نوجوان دانش آموخته در وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 

√خانوم معصومه مدانلو روانشناس بالینی فارغ التحصیل دانشگاه سمنان