خانه / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

نظرات شما به صورت عمومی مد نظر قرار میگیرد بنابراین از گذاشتن موارد خصوصی خودداری شود.

گذاشتن نظرات زشت و زننده مانع از انتشار آنها خواهد شد.

در موارد نوبت دهی در بخش رزرو ، هر گونه اشکال از طریق تلفنی و یا حضوری قابل پیگیری می باشد .

استفاده از منابع سایت با ذکر منبع قابل استفاده می باشد.

این سایت تابع قوانین کشور می باشد.