خانه / خدمات ما

خدمات ما

روان درمانی کلیه اختلالات عصبی، عاطفی و رفتاری، افسردگی، اضطرابی 

مشاوره خانواده، ازدواج توسط اقای دکتر رحیم باقرزاده با دارای بیش از بیست سال سابقه کار

مشاوره کودک و نوجوان در اختلالات اضطرابی( اضطراب اجتماعی،اضطراب جدایی)، درمان پرخاشگری و لجبازی و نافرمانی مقابله ای و مهارت های فرزند پروری و آموزش تعامل والد-کودک توسط خانم زهره ریاضی با تجربه کار بالینی بیش از 500ساعت کار در بیمارستان روان پزشکی و 7سال کار بالینی 

درمان نوروفیدبک برای اختلالات عصبی و رشدی، بیش فعالی و ارزیابی های عصبی، روانی، هوش و انجام تست های مربوط به مشاوره پیش از ازدواج و تست های شخصیت توسط خانم معصومه مدانلو